Få rätt person på rätt plats. A-Search avlastar dig genom att hantera den tidsödande processen vid en nyanställning.

Det här hjälper vi dig med vid en rekrytering

Att hitta, göra rätt urval och intervjua kandidater är en utmaning för varje företag. Det stjäl tid, fokus, energi och är ett riskmoment som kan bli besvärligt och kostsamt om något inte går som planerat.

Vi arbetar med detta varje dag. Använd våra rutinerade konsulter för att få rätt kandidater till din rekrytering. Genom vår omfattande analys och sökprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats. Vårt stora nätverk – vi har varit i branschen sedan 1991 – är under ständig utveckling vilket gör att vi effektivt fångar upp intressanta kandidater.

Vår ambition är att kandidaten ni anställer ska kunna bidra långsiktigt till er framgång.