Executive Search

Vi hittar de bästa kandidaterna

A-search finner, attraherar och rekryterar de bästa kandidaterna till chefs, specialist och styrelsepositioner.

Vi hjälper våra kunder att fylla toppositioner och viktiga specialistrekryteringar på ett professionellt och diskret sätt.

Vi förlitar oss inte på annonsering, nätverk eller dåligt uppdaterade databaser utan närmar oss istället kandidaterna på ett proaktivt och diskret sätt. Detta är anledningen till att vi alltid lyckas presentera de bästa kandidaterna på marknaden för våra kunder – kandidater som våra kunder vanligtvis inte lyckas hitta själva.

Under hela A-Searchs historia har vi hjälpt våra kunder med den här typen av viktiga rekryteringar. Lång och gedigen erfarenhet, professionella seniora konsulter och en omfattande kunskap om arbetsmarknaden har gjort oss framgångsrika inom detta område.

För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrant sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.

Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar.

Vi arbetar målinriktat och uppnår de bästa resultaten. Vi förlitar oss inte på personliga nätverk eller databaser, utan använder vår breda kunskap om branschen i fråga för att identifiera var de rätta kandidaterna finns idag, och närmar oss dem proaktivt; denna del av processen innebär verkligt detektivarbete som kräver en stor portion tålamod och kreativitet.

Annonsering
Executive Search och annonsering går mycket väl att kombinera. I vissa rekryteringar är annonsrekrytering en lämplig väg att gå – i samråd med vår uppdragsgivare väljer vi då ut lämpliga kanaler och medier.

A- Search är det svenska företaget som ingår i Taplow group

Taplow group finns globalt i 23 länder och arbetar i flertalet av länderna med interims lösningar.

Mångfald i arbetslivet

A-Search är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sweden, en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas – där olikhet är en resurs.

Vi är stolta över att vara ett av de företag som ligger i framkant i Sverige gällande att aktivt och konkret arbeta med mångfald. Att visa på vinsterna med- och vikten av mångfald och att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan i organisationer.

Executive Search med A-Search

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt företags behov av Executive Search.