Genom vår strukturerade process får vi tillgång till ett unikt urval av lämpliga kandidater att presentera för våra kunder.

Vi finner de bäst lämpade kandidaterna genom att objektivt kartlägga marknaden. Vi förlitar oss inte på annonsering, nätverk eller dåligt uppdaterade databaser utan närmar oss istället kandidaterna på ett proaktivt och diskret sätt. Detta är anledningen till att vi alltid lyckas presentera de bästa kandidaterna på marknaden för våra kunder – kandidater som våra kunder vanligtvis inte lyckas hitta själva.

Vår sökmetod och utvärderingsprocess har utvecklats för att passa alla typer av organisationer inom alla branscher. Våra konsulter har akademisk utbildning och rätt kompetens för att identifiera och attrahera rätt kandidater. Vår search grundar sig på en metod som fungerar lika bra oberoende av ort eller bransch, eller vilken typ av befattning det handlar om.

För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrant sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.

Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar. Vi arbetar på ett målinriktat sätt och uppnår de bästa resultaten tack vare ett radikalt annorlunda sätt att bearbeta marknaden. Vi förlitar oss inte på personliga nätverk eller databaser, utan använder vår breda kunskap om branschen i fråga för att identifiera var de rätta kandidaterna finns idag, och närmar oss dem proaktivt; denna del av processen innebär verkligt detektivarbete som kräver en stor portion tålamod och kreativitet.

Utöver vår sökmetod använder vi oss av en kombination av genomgång av databaser, internet och kontaktnät. Executive Search och annonsering går mycket väl att kombinera. I vissa rekryteringar är annonsrekrytering en lämplig väg att gå – i samråd med vår uppdragsgivare väljer vi då ut lämpliga kanaler och medier.

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.