Att få möjligheten som företagare att få vara med att bidra till ett mer inkluderande samhälle ger inte bara en personlig tillfredställelse utan det är även bra för affärerna. Detta engagemang har givit oss möjligheten att utveckla våra arbetssätt och searchmetoder. Det har blivit en naturlig del i A-Search att själva utmana sina omedvetna fördomar och skapa nätverk utöver de naturliga. A-Search AB kan stötta sin personal och uppdragsgivare med en diplomerad mångfaldscoach (*), kompetensutveckling genom nätverket Diversity Charter* samt erbjuda Sveriges enda Mångfaldscertifierade rekryteringsprocess (**).

(*) A-Search AB har personal som genomgått utbildning med följande innehåll:

  • Strategisk mångfald: Affärs- och samhällsnytta – Hur hänger det ihop?
  • Mångfald och verksamhetsnytta: Utveckla organisationen genom mångfald och inkludering.
  • Diskrimineringslagen: Vilka lagkrav har vi och hur kan vi använda lagstiftningen i verksamhetsutvecklingen?
  • Minoriteter: Normkritisk utveckling för att tillvarata mångfalden.
  • Organisationsmotivation: Skapa bästa förutsättningar för mångfaldsstrategin.
  • Starta mångfaldsarbetet: Planering och implementering i hela organisationen.
  • Från projekt till process: Säkerställ mångfald och inkludering i det dagliga arbetet.
  • Inkluderande rekrytering: Praktiska tips för ökad mångfald i organisationen.
  • Problem och konflikthantering: Förebygg konflikter och hantera problem genom ett inkluderande förhållningssätt.

(**) Hela A-Search AB’s process har av en oberoende aktör granskats och har nått bronsnivå från organisationen, Global Diversity Certification Foundation, GDCF. GDCF har ett samarbete med FN organet W-Funa.

Kontakt – Mångfald

Erika Persson

Researcher A-Search

Maila Erika

Ring Erika – 0708399360

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.