A-Search

A-Search är ett av Sveriges mest erfarna Executive Search-bolag med moderna metoder och starka nätverk. Vi arbetar med stort engagemang för att leverera kvalitativa och kundanpassade rekryteringar och är en naturlig samarbetspartner i strategiska rekryteringsfrågor.

A-Search AB har funnits på den svenska marknaden i över 25 år och bolaget ingår i Palm & Partners Gruppen. Våra konsulter har lång erfarenhet av executive search och har under åren byggt upp en gedigen kunskap för att genomföra en lyckad rekrytering. Vi vet att det ibland uppstår ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver snabba beslut och en omedelbar åtgärd. När det kommer till interim management är spelreglerna annorlunda mot vanlig rekrytering. Omedelbar leverans av lämplig kandidat med rätt erfarenheter kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, ett omfattande nätverk och en förmåga att nå ut brett i sin search samt kunskap i hur vi som arbetsgivare hittar den bästa kompetensen.

A-Search är den svenska partnern till The Taplow Group; www.taplowgroup.com. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och genom Taplow Groups nätverk har vi samarbetspartners på den globala marknaden. Vi är en av initiativtagarna till Diversity Charter, där vi i Sverige är ett av de executive search-företag som ligger i framkant gällande att aktivt arbeta med mångfald. Målet är att aktivt söka ett framgångsrikt och konkret sätt att arbeta med mångfald. Att visa på vikten av olikhet och att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan i organisationer. Våra konsulter har under åren byggt upp en gedigen erfarenhet inom olika branscher.

2017 förvärvade A-Search Human Search HS AB och vidare 2019 köpte A-Search den ryska delen av Human Search. Valet föll på Human Search med anledning av företagets starka ställning inom searchbranschen. Företaget grundades 2002 i Sverige och är verksamma över hela Sverige 2007 grundades det i Ryssland. Human Search är specialiserat på search av chefer , styrelseledamöterna och seniora specialister i alla branscher med fokus på svårrekryterade tjänster, där andra rekryteringsbolag sällan lyckats.

Human Search Ryssland verkar i hela CIS, Baltikum och Östeuropa. Kontor har vi i Moskva, S:t Petersburg. Human Search Ryssland ingår likt A-Search i Taplowgroup.

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.