Vårt engagerade sätt att arbeta leder till flera starka positiva effekter

1. Expertisen
Vi har genom åren fått en gedigen expertis i att kartlägga och attrahera rätt kandidater för våra kunder. Våra konsulter är mycket uppskattade för deras expertis och sättet som de arbetar både med kunder och kandidater. Vid varje uppdrag sätter vi samman ett team av rekryteringskonsult och researchers som är speciellt kompetenta inom aktuellt område. Som kund håller vi dig uppdaterad under hela processen där du får full inblick i vad som sker.

2. Resultatet
Kunder uppskattar våra konsulter och vårt sätt att arbeta i processen och vår förståelse för deras behov. Vi lägger fokus på att förstå aktuell bransch genom ett gediget analysmöte. Vår process tar inte slut vid påskrivet avtal utan vi följer upp med både kandidat och kund för att se att båda parters förväntningar uppfyllts. Resultatet av våra rekryteringar har lett till att många av våra kunder väljer att fortsätta samarbeta med oss.

3. Mångfald
Mångfald är en självklarhet för oss. På den svenska rekryteringsmarknaden ligger A-Search i framkant när det gäller att aktivt arbeta med mångfald. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår egen process, vårt engagemang och hur vi kan stödja våra uppdragsgivare i deras arbete med mångfaldsfrågor. Målet är att fortsätta vara ledande inom området och öppna upp nya vägar att hitta rätt kandidater för våra uppdragsgivare. Genom vårt engagemang och vår kunskap inom området erbjuder vi våra kunder ett bollplank i arbetet med att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan genom mångfald.