Om A-Search

A-Search är ett av Sveriges mest erfarna Executive Search-bolag med moderna metoder och starka nätverk.

Vi arbetar med stort engagemang för att leverera kvalitativa och kundanpassade rekryteringar och är en naturlig samarbetspartner i strategiska rekryteringsfrågor.

A-search har funnits på den svenska marknaden sedan – 91.

Våra konsulter har lång erfarenhet av executive search och har under åren byggt upp en gedigen kunskap för att genomföra en lyckad rekrytering.

Vi vet att det ibland uppstår ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver snabba beslut och en omedelbar åtgärd. När det kommer till interim management är spelreglerna annorlunda mot vanlig rekrytering.

Omedelbar leverans av lämplig kandidat med rätt erfarenheter kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, ett omfattande nätverk och en förmåga att nå ut brett i sin search samt kunskap i hur vi som arbetsgivare hittar den bästa kompetensen.

Human Search

2017 förvärvade A-Search Human Search HS AB och 2019 köpte A-Search 49% av den ryska delen av Human Search. Valet föll på Human Search med anledning av företagets starka ställning inom searchbranschen i Sverige och Östeuropa. Företaget grundades 2002 i Sverige och var verksamma över hela Sverige, 2007 startades Human Search i Ryssland med fokus på search i Östeuropa. Human Search är specialiserat på search av chefer, styrelseledamöter och seniora specialister i alla branscher med fokus på svårrekryterade tjänster, där andra rekryteringsbolag sällan lyckas.

Human Search verkar i hela Ryssland, CIS, Baltikum och Östeuropa. Kontor i Moskva och S:t Petersburg. Human Search ingår likt A-Search i Taplow.

Taplow Group

A- Search är det svenska företaget som ingår i Taplow group.

Taplow group finns globalt i 23 länder och arbetar i flertalet av länderna med interims lösningar. 

Diversity Charter Sweden

A-Search är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sweden, en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas – där olikhet är en resurs.

Vi är stolta över att vara ett av de företag som ligger i framkant i Sverige gällande att aktivt och konkret arbeta med mångfald. Att visa på vinsterna med- och vikten av mångfald och att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan i organisationer.