Ni som läser Dagens Industri har kanske fått bilden av att det är ”nattsvart” och att krisen står för dörren. Det är dock inget vi märkt av utan snarare tvärtom, det råder fortfarande högtryck ute hos den absoluta merparten av våra ca 400 kunder.

Tyvärr är det väl snarare så att bristen på kompetens blir en ”våt filt” som hämmar bolagens utveckling och tillväxt. Med denna artikel vill vi uppmana er att ta kontakt med oss för att diskutera era specifika behov och önskemål!

”En lyckad rekrytering innebär så mycket mer än att bara fylla en vakant tjänst, det handlar bl a om att få in ny kompetens, ny energi, nya nätverk mm.”

Det handlar om att hitta en individ med precis rätt kvalifikationer för tjänsten, och inte minst, helt rätt ambitioner för att bidra till bolagets framgångar och fortsatta resa framåt.

Tack vare våra välutvecklade och beprövade processer kan vi säkerställa lyckade rekryteringar – gång efter gång, år efter år. Våra rekryteringskonsulter har många års erfarenhet från en mängd olika branscher och befattningar. Tillsammans med dem kan ni göra en genomlysning av er organisation och era framtida behov. Detta blir då grunden för framtagande av en kravprofil och ett första steg i en framgångsrik rekrytering.

Vill ni ha hjälp med rekrytering?
Fredrik Paulsson, vVD Palm & Partners
tel 0732-00 28 60
fredrik.paulsson@palmpartners.se

Vill ni ha hjälp med Executive Search?
Emma Tilsson, vVD A-Search
tel 0708-77 57 74
emma.tilson@asearch.se

Handlar det om kvalificerade ekonomer?
Fredrik Paulsson, vVD A-Finance
tel 0732-00 28 60
fredrik.paulsson@palmpartners.se

2019-03-12

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.