Vår rekryteringsprocess består av sju steg, från analys till slutlig uppföljning efter genomförd rekrytering.

1. Analys och uppstart

I den viktiga uppstarten av projektet görs en djupgående analys av organisation, aktuellt behov och efterfrågad kompetens. Beslut fattas om metoder och teamsammansättning. Syftet med analysmötet är att vi som externa konsulter, på ett tidigt stadium, ska kunna skapa fokus på att hitta rätt kandidater att uppvakta samt att vi ska kunna beskriva organisationen och tjänsten på ett korrekt och attraktivt sätt.

2. Verksamhetsbeskrivning och kompetensprofil

Vi sammanställer informationen från analysmötet i ett material som på ett neutralt, faktabaserat och samtidigt attraktivt sätt beskriver företaget, tjänsten och kompetensprofilen för de kandidater vi träffar.

3. Kartläggning och research

Vi arbetar i team för att hitta rätt kandidater. Researchern ansvarar för kartläggning och ett metodiskt och strukturerat arbetssätt som driver sökandet framåt. Vi har både bredd och djup i vårt sökande. Vi tar många kontakter, tänker kreativt och driver processen uthålligt och målinriktat framåt mot givna mål och tidsramar.

4. Intervjuer och urval

Vi genomför strukturerade och kompetensbaserade intervjuer. Vi samlar in bakgrundsinformation om t.ex. utbildning och erfarenhet, planer för framtid och personlighet. På ett kriteriebaserat sätt lägger vi fokus på hur kandidaten arbetar, fungerar i olika situationer och uppnådda resultat.

5. Presentation

Vi presenterar 3-5 kandidater inom given tidsram. Om ni önskar kompletterar vi med muntlig information före era kandidatmöten. Om så önskas deltar vi självklart i era möten med kandidaterna.

6. Fördjupat urval och tester

För chefsbefattningar erbjuder vi och rekommenderar personlighets-, färdighets- och begåvningstester på slutkandidaten/-erna. Ni får då en muntlig återkoppling av legitimerad psykolog/testanvändare. Personlighetsanalyser (som t ex MPA) används vid behov för övriga rekryteringar.

7. Referenser

Sent i processen tar vi referenser på slutkandidaten/-erna. Vi tar minst två referenser. Vi sammanfattar referenserna och presenterar dem för er, skriftligt och/eller muntligt. Vi erbjuder och rekommenderar även bakgrundskontroll i vissa tjänster.

8. Uppföljning

Kundansvarig/ansvarig konsult gör kvalitetsuppföljning av processen med er inom en månad efter avslutat uppdrag. Eventuella kommentarer, relevant information som kommit upp under processen dokumenteras och ges till kunden som en ”varumärkesrapport”. Vi följer upp alla rekryteringar inom ett år efter anställning med både kund och kandidat.