A-Search har valt att fokusera på att rekrytera nyckelpersoner som
chefer och kvalificerade specialister.

Våra många år i branschen har inneburit att vi byggt upp ett gediget nätverk med lämpliga kandidater inom de flesta positioner och branscher. Vi har rekryterat till VD-positioner, regionchefer, ekonomichefer, projektchefer, HR-chefer, country managers, fastighetsutvecklare, affärsutvecklare, försäljningschefer, inköpschefer, marknadschefer, kommunikationschefer, arbetsmiljöchefer och många andra.