Interim Management

Snabb leverans av expertis för tillfälliga behov

Står du och ditt bolag inför en förändring organisatoriskt och snabbt behöver expertis i ledarskap, projektledning eller specialistkunskaper så är vi A-Search rätt för dig.

Ibland uppstår tillfälliga behov av en specifik kompetens som kräver snabba beslut och en omedelbar åtgärd.

Vid Interim Management är spelreglerna annorlunda mot vanlig rekrytering – snabb leverans av lämplig kandidat med rätt erfarenheter kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, ett omfattande nätverk och en förmåga att nå ut brett i sin search samt kunskap i hur vi som arbetsgivare hittar den bästa kompetensen.

Om vi inte sedan tidigare genomfört test på kandidaten så ingår även det i processen.Alla våra rekryteringskonsulter är certifierade i MPA (Master Person Analysis).

A- Search är det svenska företaget som ingår i Taplow group

Taplow group finns globalt i 23 länder och arbetar i flertalet av länderna med interims lösningar.

Mångfald i arbetslivet

A-Search är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sweden, en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas – där olikhet är en resurs.

Vi är stolta över att vara ett av de företag som ligger i framkant i Sverige gällande att aktivt och konkret arbeta med mångfald. Att visa på vinsterna med- och vikten av mångfald och att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan i organisationer.

Interim Management med A-Search

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt företags behov av Interim Management.