För att fortsätta leverera de resultat vi gjort sedan 1991 arbetar vi på A-Search efter en väl beprövade arbetsmodell. Vi använder metoden Executive Search. Beroende på kundens behov och rekryteringskaraktär finns ytterligare kompletterande tillvägagångssätt.

Executive Search

Vi erbjuder rekrytering utifrån metoden Executive Search. För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrann sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.

Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil – och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar. Vi använder oss av en kombination av kontaktnät, direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser och internet.

Executive Search definieras av just den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller kontaktnät. Identifieringen av kvalificerade kandidater genomförs av researcher.

Annonsrekrytering

Executive Search och annonsering går mycket väl att kombinera. I vissa rekryteringar är annonsrekrytering en lämplig väg att gå – i samråd med vår uppdragsgivare väljer vi då ut lämpliga kanaler och medier.

Tilläggstjänster

Behöver ni avlastning i delar av rekryteringsprocessen erbjuder vi också:

• tester genomförda av en legitimerad psykolog/testanvändare

• second opinion

• att kontakta redan namngivna kandidater

• bakgrundskontroll

Vår rekryteringsprocess består av sju steg, från analys till slutlig uppföljning efter genomförd rekrytering.

1. Analys och uppstart

I den viktiga uppstarten av projektet görs en djupgående analys av organisation, aktuellt behov och efterfrågad kompetens. Beslut fattas om metoder och teamsammansättning. Syftet med analysmötet är att vi som externa konsulter, på ett tidigt stadium, ska kunna skapa fokus på att hitta rätt kandidater att uppvakta samt att vi ska kunna beskriva organisationen och tjänsten på ett korrekt och attraktivt sätt.

2. Verksamhetsbeskrivning och kompetensprofil

Vi sammanställer informationen från analysmötet i ett material som på ett neutralt, faktabaserat och samtidigt attraktivt sätt beskriver företaget, tjänsten och kompetensprofilen för de kandidater vi träffar.

3. Kartläggning och research

Vi arbetar i team för att hitta rätt kandidater. Researchern ansvarar för kartläggning och ett metodiskt och strukturerat arbetssätt som driver sökandet framåt. Vi har både bredd och djup i vårt sökande. Vi tar många kontakter, tänker kreativt och driver processen uthålligt och målinriktat framåt mot givna mål och tidsramar.

4. Intervjuer och urval

Vi genomför strukturerade och kompetensbaserade intervjuer. Vi samlar in bakgrundsinformation om t.ex. utbildning och erfarenhet, planer för framtid och personlighet. På ett kriteriebaserat sätt lägger vi fokus på hur kandidaten arbetar, fungerar i olika situationer och uppnådda resultat.

5. Presentation

Vi presenterar 3-5 kandidater inom given tidsram. Om ni önskar kompletterar vi med muntlig information före era kandidatmöten. Om så önskas deltar vi självklart i era möten med kandidaterna.

6. Fördjupat urval och tester

För chefsbefattningar erbjuder vi och rekommenderar personlighets-, färdighets- och begåvningstester på slutkandidaten/-erna. Ni får då en muntlig återkoppling av legitimerad psykolog/testanvändare. Personlighetsanalyser (som t ex MPA) används vid behov för övriga rekryteringar.

7. Referenser

Sent i processen tar vi referenser på slutkandidaten/-erna. Vi tar minst två referenser. Vi sammanfattar referenserna och presenterar dem för er, skriftligt och/eller muntligt. Vi erbjuder och rekommenderar även bakgrundskontroll i vissa tjänster.

8. Uppföljning

Kundansvarig/ansvarig konsult gör kvalitetsuppföljning av processen med er inom en månad efter avslutat uppdrag. Eventuella kommentarer, relevant information som kommit upp under processen dokumenteras och ges till kunden som en ”varumärkesrapport”. Vi följer upp alla rekryteringar inom ett år efter anställning med både kund och kandidat.

Vi har under åren arbetat brett inom olika branscher med en stor variation på uppdragsgivare och befattningar. Här kan du ta del av exempel på rekryteringar vi genomfört:

Divisionschef

Abetong

Global Brand Director

ASSA ABLOY

Transaktionsansvarig

Atrium Ljungberg

Head of Property Development

Citycon

Avdelningschef Fastighetsavdelningen

Fastighetskontoret, Stockholms stad

Communication Manager

Heidelberg Cement

Centrumchef

Ikano Retail

Financial Officer

KIC InnoEnergy

Stf. VD och Försäljningschef Sverige

Kraus & Naimer

Fabrikschef

Munters

Etablerare

Netto

Segmentschef

Onninen

PR- Kommunikationsansvarig

SHL (Svenska Hockey Ligan)

VD

Stålbyggnadsinstitutet