A-Search har sedan 1991 arbetat framgångsrikt inom i stort sett alla branscher med fokus på att rekrytera chefer och kvalificerade specialister.

Vi erbjuder rekrytering utifrån metoden Executive Search.

För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrann sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.
Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil – och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar. Vi använder oss av en kombination av kontaktnät, direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser och internet.

Executive Search definieras av just den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller kontaktnät. Identifieringen av kvalificerade kandidater genomförs av researcher.

A-Search har sedan 1991 arbetat framgångsrikt inom i stort sett alla branscher.

Vår förmåga att förstå kundens behov och vår styrka att matcha rätt kandidater ger oss förutsättningar att genomföra lyckade
rekryteringar oavsett bransch. Många av våra kunder ser fördelarna med att vi lätt kan förmedla kandidater över branschgränserna. Exempel på branscher vi rekryterat inom är bygg, teknik, fastigheter, detaljhandel, elektronik, logistik, offentlig verksamhet, infrastruktur och industri.

A-Search har valt att fokusera på att rekrytera nyckelpersoner som
chefer och kvalificerade specialister.

Våra många år i branschen har inneburit att vi byggt upp ett gediget nätverk med lämpliga kandidater inom de flesta positioner och branscher. Vi har rekryterat till VD-positioner, regionchefer, ekonomichefer, projektchefer, HR-chefer, country managers, fastighetsutvecklare, affärsutvecklare, försäljningschefer, inköpschefer, marknadschefer, kommunikationschefer, arbetsmiljöchefer och många andra.

Få rätt person på rätt plats. A-Search avlastar dig genom att hantera den tidsödande processen vid en nyanställning.

Det här hjälper vi dig med vid en rekrytering

Att hitta, göra rätt urval och intervjua kandidater är en utmaning för varje företag. Det stjäl tid, fokus, energi och är ett riskmoment som kan bli besvärligt och kostsamt om något inte går som planerat.

Vi arbetar med detta varje dag. Använd våra rutinerade konsulter för att få rätt kandidater till din rekrytering. Genom vår omfattande analys och sökprocess säkerställer vi att ni får rätt person på rätt plats. Vårt stora nätverk – vi har varit i branschen sedan 1991 – är under ständig utveckling vilket gör att vi effektivt fångar upp intressanta kandidater.

Vår ambition är att kandidaten ni anställer ska kunna bidra långsiktigt till er framgång.