Projektchef till Nimab Entreprenad AB

NIMAB Entreprenad AB bygger och utvecklar husbyggnadsentreprenader i södra Sverige. Tillsammans med sina kunder finner man de bästa lösningarna i tidigt skede. Som en del av den internationella koncernen STRABAG, med 72 000 medarbetare, har de tillgång till omfattande tekniskt kunnande och finansiell styrka och kan erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa lösningar. 

NIMAB:s affärsidé bygger på att de jobbar med platsgjutna stommar och en stor andel egna hantverkare. NIMAB har resurser för att genomföra totalentreprenader av varierande storlek. Genom deras partneringmodell och teamconcept utvecklar de också projekt i tidig dialog med kunden och är ett stöd genom hela utvecklingsprocessen – från tanke till avslutat projekt. På detta sätt bygger de långsiktiga relationer med sina kunder.

Projektchef till Nimab Entreprenad AB

Projektchefens ansvar blir att genomföra erhållna projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar samt säkerställa att kundens förväntningar uppfylls. Stödja arbetet så att tilldelade projekt kan genomföras med högsta möjliga produktivitet. Tillse att produktionen genomförs i överensstämmelse med värderingar, policys och lagar/avtal samt NIMAB:s verksamhetssystem.

Ansvarsområde

  • Ansvar för ekonomi, styrning och kontroll av Projektchefs tilldelade projekt
  • Ansvar för projekteringsledning i tilldelade projekt
  • Ansvar för Projektrapportering till arbetschef
  • Ta fram underlag för Projektavslut
  • Ansvar för inköp till projekten i samråd och koordinering med platschef, arbetschef samt entreprenadsingenjör

Utbildning

Byggteknisk högskoleutbildning eller motsvarande nivå som tillägnats genom lång erfarenhet.

Erfarenhet och kunskap

Minst 7 års branscherfarenhet varav flerårig erfarenhet av projekteringsledning, inköp, kalkyl samt erfarenhet av att leda produktion.

Personliga egenskaper

Vi söker en person som är affärsorienterad med god förståelse av byggprocessen och som kan se helheten i affären. Du arbetar noggrant och initiativrikt för att driva arbetet framåt. Du driver ditt arbete resultatorienterat och med en förmåga att prioritera och driva igenom beslut. Du är beslutsam, strukturerad och lösningsorienterad samtidigt som du har lätt för att kommunicera med människor. Vidare är du en ansvarsfull ledare med ett coachande förhållningssätt och ett etiskt synsätt. 

Möjligheter med tjänsten som Projektchef till Nimab Entreprenad AB

Hos NIMAB får du möjlighet att vara med och vidareutveckla bolaget utifrån deras affärsidé som bygger på att de jobbar med platsgjutna stommar och en stor andel egna hantverkare. Du får möjlighet att jobba med långsiktiga kundrelation där du är med tidigt i projekten. Som helägt dotterbolag till STRABAG SE finns möjligheter att kompetensutvecklas och göra karriär i en internationell miljö.

Ansökan

Vi intervjuar löpande, välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av Ann Winsborn, rekryteringskonsult på A-Search, ann.winsborn@asearch.se

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin