Senior Projektledare

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Atrium Ljungberg finns där Sverige växer, i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, där man förvaltar sina områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får Atrium Ljungberg platser att utvecklas och växa i enlighet med visionen – Alla vill leva i vår stad.

Senior Projektledare

Atrium Ljungberg förstärker nu projektorganisationen med en Senior Projektledare för att driva ett av de större projekten i Slakthusområdet.

Atrium Ljungberg och Stockholms konstnärliga högskola har under våren inlett ett samarbete avseende flytten av högskolans verksamheter till Slakthusområdet. Högskolekvarteret planeras att omfatta cirka 25 000 kvadratmeter BTA, utbildningslokaler och arbetsplatser, och beslut om att starta planarbetet har tagits. Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom film, media, dans, danspedagogik, opera, cirkus, scenkonst och skådespeleri. SKH har cirka 500 studenter och 250 medarbetare. Idag är verksamheterna lokaliserade på olika platser i Stockholm.

Under hösten kommer arkitekttävling och upphandling av tekniska konsulter att pågå, parallellt med detaljplaneutredningar och i början av 2022 startar programhandlingsarbetet. Byggnaden blir belägen i den sydöstra delen av Slakthusområdet och intentionen är att huset står klart 2028 inför utbildningsstart i januari 2029. Förstudien är gjord och projektledaren kommer att vara med under arkitekttävlingen och arbeta parallellt med projektets affärsutvecklare i de tidiga skedena där du som projektledare säkerställer genomförbarhet samt bistår med teknisk expertis. I projektets senare skede är det du som är huvudansvarig och driver projektet framåt mot uppsatta mål.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Som projektledare är du med från idéstadiet och driver projektet mot uppsatta projektmål avseende tid, avkastning/investering, produkt och nöjd kund.
 • Du driver med byggherrens perspektiv allt från tidiga skeden, planering, projektering, uppstart, budget/kalkyl, upphandling och genomförande.
 • Du tillsätter och leder organisationen som ansvarar för genomförande av projektet.
 • Du handlar upp entreprenader, konsulter och annan extern kompetens. 
 • Du ansvarar också för att lagar och föreskrifter efterlevs; arbetsmiljölagstiftning, miljöbalken, plan- & bygglagen etc.
 • I dina arbetsuppgifter ingår också att agera stöd till egna organisationen gällande t ex upphandlingsfrågor, projektering, kalkyl och tidiga skeden.

Kvalifikationer och erfarenhet

 • För att kunna leda ett projekt i denna storleksordning och komplexitet tror vi att du är en senior projektledare med erfarenhet av stora projekt.
 • Du har tidigare drivit komplicerade byggprojekt med hög installationstäthet och utmanande verksamhetskrav från kund.
 • Dina byggtekniska kunskaper är gedigna och du har även stor fallenhet för affärsmässiga frågeställningar och ekonomi.
 • Erfarenhet från byggherresidan är meriterande och vi ser att du med fördel har erfarenhet av LoU.
 • Du har avslutningsvis en för tjänsten relevant universitets-/högskoleutbildning exempelvis inom byggteknik, väg & vatten, samhällsbyggnad eller liknande.

Personliga egenskaper

Du trivs i en samordnande roll som kräver social kompetens och där du får möjlighet att bygga relationer med kunden och andra inblandade parter. Du driver projekt med öppenhet, engagemang och gott ledarskap. Du är en van beslutsfattare, trygg i dig själv och med god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, diplomatisk och lösningsfokuserad, har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer. Genom affärsmässighet och proaktivitet skapar du resultat och framdrift i projektet. Du är trygg i rollen som projektledare och tydlig i beställarrollen mot upphandlade konsulter och entreprenörer.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Atrium Ljungberg med A-Search. Vi kommer att behandla ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Helen Hafström, helen.hafstrom@asearch.se

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin