Vi storsatsar på fastigheter – vill du växa med oss?

De kommande fem åren planerar Alecta att expandera ordentligt på fastighetssidan. Vi bygger nu ett långsiktigt och framtidsorienterat fastighetsbolag, Alecta Fastigheter. Redan från start kommer bolaget vara ett av Sveriges största fastighetsbolag, som dessutom ska fortsätta växa! Vårt fokus ligger på långsiktig utveckling av staden och platsen och vi är stolta över vårt uppdrag: att skapa god avkastning till Alectas pensionssparare.

Långsiktig, hållbar utveckling av städer och platser 

Alecta Fastigheter äger och förvaltar fastigheter till ett värde av 45 miljarder svenska kronor –det ska dubbleras kommande fem till sju år. Målet är att bolaget ska växa genom både förvärv och utveckling, i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus.

Fokus på människan

Vårt fokus ligger på långsiktig utveckling av staden och platsen. Det är en stor och viktig utmaning vi tar oss an och vi gör det genom att skapa en stark, kunnig och öppen organisation som arbetar digitalt, hållbart i alla led och alltid med fokus på människan i livets alla skeden nu och i flera generationer framåt.

Om tjänsten

I ett första steg söker vi nu en Kund- och fastighetschef som med sin erfarenhet av kundrelationer och resultatansvar för kontorsbestånd kan bidra till bolagets fortsatta utveckling för fastighetsbeståndet i Stockholm.

Som Kund- och fastighetschef är du ansvarig för att vårda och utveckla relationer med Alectas kontorskunder i Stockholmsområdet samt att driva affären och följa upp resultatet för fastigheterna. Du ansvarar för fastigheternas affärsplan, budget, prognos samt att uppnå uppsatta mål och nyckeltal. Du rapporterar till affärsområdeschefen i Stockholm.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Löpande kontakt med och kundvård av alla kunder.
  • Driva omförhandlingar och säkerställa affären i uthyrningsprocessen.  
  • Upprätta affärsplan för beståndet. Hantera budget, prognos samt noga övervaka resultat för varje fastighet.
  • Kontinuerligt följa och optimera driftnetto samt vidta de åtgärder som behövs för att uppnå lagd plan.
  • Strategiskt och strukturerat arbeta med utveckling av fastigheter, kluster och platser tillsammans med kollegor i syfte att skapa attraktiva och hållbara platser.
  • Proaktivt föreslå värdeskapande åtgärder samt initiera och följa upp hyresgästanpassningar och ombyggnads-/underhållsprojekt.
  • Bereda investerings-PM och säkerställa en fullständig fastighetsdokumentation.
  • Styra interna och externa resurser samt vara ambassadör och representant för bolaget i externa kontakter som t ex entreprenörer, kommunen och det lokala näringslivet.

Lämplig profil och bakgrund

För att lyckas i rollen som Kund- och fastighetschef så har du en relevant högskoleutbildning, t ex civilekonom, civilingenjör alternativt masterexamen. Vi vill att du har minst 10 års erfarenheter från fastighetsbranschen och andra fastighetsbolag i roller med resultat- och kundansvar.

Eftersom Alecta Fastigheter är i en uppbyggnadsfas ser vi att du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där flexibilitet, kreativitet och samarbete är av största vikt. Därutöver är det i den här tjänsten viktigt att du har ett affärsmässigt driv och ett genuint intresse för människor. Du är engagerad i ditt arbete, i dina kunder och deras behov och du har intresse av att utveckla platser och fastigheter. Du är relationsskapande med hög social kompetens och kommunikativ förmåga, du är trygg i dig själv samt prestigelös och lösningsorienterad.

Att arbeta på Alecta Fastigheter

För oss på Alecta Fastigheter är det viktigt att värna om varje individ. Vi har en företagskultur där vi har kul! Vi ställer upp för varandra, samarbetar, har gemensamma mål och har stora möjligheter till utveckling. 

För att lyckas är det viktigt med balans mellan arbete och privatliv. Därför har vi generösa hälsorelaterade förmåner och tillhandahåller flexibla arbetsplatser. För oss är människorna vår allra viktigaste tillgång och därför kommer vi att arbeta aktivt med att vara fastighetsbranschens mest attraktiva arbetsgivare. 

Alecta Fastigheter erbjuder rätt kandidat en självständig och varierande roll i ett solitt, växande bolag där du får en fantastisk möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av fastighetsbeståndet i Stockholm. Tjänsten passar dig som tilltalas av en roll med stort ansvar, flexibilitet och ett nära samarbete med såväl kollegor, kunder samt andra samarbetspartners. Alecta Fastigheter är ett framtidsorienterat bolag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder en arbetsplats att trivas på där en tydlig värdegrund och fokus på hållbara lösningar genomsyrar verksamheten.

Om du stimuleras av kundrelationer och affärer och brinner för utveckling av fastigheter och platser så kan denna tjänst vara intressant för dig.

Ansökan

Alla ansökningar hanteras av A-Search AB. Vi intervjuar löpande och ser gärna att du skickar din ansökan så fort som möjligt. Du är varmt välkommen att ställa frågor om tjänsten. Vänligen kontakta rekryteringskonsult Helen Hafström, 0730-350 221, för mer information.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakt
Helen Hafström

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.