Projektutvecklare till Nordr, fd Veidekke Eiendom 

Veidekke Eiendom har fått nya ägare, ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS – som köpt Eiendomsverksamheten i både Norge och Sverige. Företaget befinner sig nu i ett mycket intressant läge, där köpet kan ses som ett viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. A-Search har nu fått i uppdrag att rekrytera en erfaren och affärskunnig projektutvecklare till affärsenhet Mälardalen.  

Projektutvecklaren rapporterar till projektutvecklingschefen Mälardalen. Inom affärsenheten finns idag ca 35 personer. Det är projektutvecklare, projektledare, projektingenjörer, säljansvariga, bostadsrättsspecialister, fastighetsanalytiker och administratörer. Vi söker nu en erfaren projektutvecklare som har förmågan att ta sig an stora och komplexa projekt och som har gedigen bostadserfarenhet. Exempelvis planeras 1 200 bostäder i Veddesta där det även finns möjlighet för kommersiella fastigheter och där denna kompetens kommer att behövas. 

 Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

Du kommer att styra och driva flera parallella projekt av hög komplexitet/affärsvolym – från genomförd ackvisition till och med säljstart - med ett tydligt kund- och produktfokus och med målsättningen om en framgångsrik säljstart, dvs produkter som tas emot väl av kund. Du kommer också att bistå med din erfarenhet och spetskompetens för att stötta i andra projekt. 

Ditt ansvar innebär bl a att i affärsprocessen: 

 • Utvärdera projektidé i tidiga skeden (under ackvisitionsskede)  
 • Definiera projektmål  
 • Säkra framtagande av exploateringsavtal  
 • Fastställa produkt och acceptpris  
 • Säkra framtagande av program-, system och bygglovshandlingar  
 • Säkra ansökan om bygglov och andra nödvändiga tillstånd.  
 • Fastställa entreprenadkontrakt  
 • Säkra förberedelser för, samt genomförande av, säljstart 
 • Säkra överlämning till projektledning i samband med säljstart 

Ditt ansvar kopplat till projektstyrning innebär  

 • Tidplan, organisation, resurser/kompetens och väl fungerande arbetsformer 
 • Ekonomistyrning, som ansvarar för projektkalkyler och styrkort, säkra budgetar för projekt och upphandlade konsulter.  
 • Riskhantering, dvs risklista, säkerställa att lagar och krav samt byggherreåtagande inom ramen för BAS P och BAS U omhändertas i projektet. 
 • Kvalitetsaspekter som att t ex att planera och genomföra kund- och kvalitetsfrämjande aktiviteter.  
 • Kommunikation, att säkra framtagande av kommunikationsplan för projektet. 

Kompetensprofil 

 • Gedigen erfarenhet av detaljplanearbete  
 • Erfarenhet av bostadsutveckling 
 • Erfarenhet av och är bra på att leda framgångsrika team  
 • Ekonomistyrningserfarenhet på projekt- och/eller företagsnivå  
 • Relevant högskole-/universitetsutbildning, t ex Civilingenjör Samhällsbyggnad, Högskoleingenjör eller motsvarande. 

Du är trygg i dig själv och i din roll. Du är en lagspelare med mycket god kommunikativ förmåga och en god relationsbyggare. Du är strukturerad, affärskunnig och resultatorienterad med förmåga att hantera affärsrisker. 

Nordr befinner sig i ett mycket spännande skede och står idag med en stark och renodlad organisation. Företaget har vuxit de senaste åren och har fortsatt stora tillväxtmål när man nu blir ett fristående bostadsutvecklingsföretag. Nordr har attraktiva och hållbara produkter, duktiga medarbetare och ägarbytet samt flytt till nya lokaler i Arenastaden kommer att innebära en spännande nystart och intressant resa. 

 Ansökan   

Välkommen med din ansökan redan idag! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande.  För mer information kontakta gärna rekryteringskonsult Helen Hafström, 0730-350 221 eller helen.hafstrom@asearch.se 

 

Kontakt
Helen Hafström

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.