Bilia är återförsäljare av personbilar och transportbilar med 130 anläggningar i fem länder – Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Sedan 1984 finns Bilia-aktien noterad på Stockholmsbörsen. I Sverige har Bilia 91 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Bilia representerar sju bilvarumärken: Volvo, BMW, Renault, Toyota, Lexus, Dacia och MINI. 2018 omsatte Bilia 28 382 Mkr och antalet anställda var 4 700.  

Sedan juli 2017 är samtliga fastighetsrelaterade tjänster centraliserade inom Fastighetsavdelningen som handhar alla fastighetsfrågor gällande Bilias ägda fastigheter och enligt gränsdragning gentemot de förhyrda fastigheterna. Inom fastighetsfunktionen arbetar fastighetsansvariga, tekniska förvaltare, fastighetstekniker och samt ett antal stödfunktioner, totalt ca 25 personer. Bilias mål är att växa 10% varje år och man satsar stora summor på investeringar i fastigheterna för att uppfylla verksamhetens högt ställda mål vad gäller servicenivå samt uppdateringar utifrån konceptkrav. 

Projektledare - byggprojekt 

Vi söker nu en projektledare till fastighetsavdelningen. Det är en ny tjänst för att komplettera och avlasta fastighetschefen och inhyrda konsulter som idag står för ledning av byggprojekt, både i egenägda fastigheter och där man hyr in sig hos andra fastighetsägare. 

Projektledarens främsta arbetsuppgifter blir att 

 • Se till att projekterade lösningar och utformningar omsätts i produktion som uppfyller byggherrens och samhällets krav och förväntningar 
 • Se till att produktionen utförs i nära samarbete med beställaren och projektörerna 
 • Medverka i framtagningen av ändamålsenliga rutiner, mallar, kontrollplaner och övriga styrande dokument för projektet 
 • Se till att GE upprättar tidplaner och arbetsberedning 
 • Leda byggmöten för övergripande samordning och styrning av produktion, ekonomi, planering samt upphandling av UE och SE 
 • Kontrollera att arbetsmiljön efterföljs både inom och utanför arbetsområdet där pågående verksamhet bedrivs 
 • Gemensamt med GE genomföra anbudsöppning och anbudsutvärdering avseende underentreprenörer, sidoentreprenörer och större materialleveranser 
 • Månadsvis granska fakturor från leverantörer och underentreprenörer med tillhörande verifikatsammanställning och dokumentera granskningen i protokoll 
 • Leda och protokollföra beställarens ekonomimöten och prognosavstämningar med GE 
 • Fatta beslut inom ovanstående ansvarsområde vilka erfordras för projektets framdrift och vars ekonomiska konsekvenser ligger inom det totala projektbeslutet och enligt delagatordning 
 • Övergripande leda, samordna och administrera projektets genomförande så att projektets målsättning och delmål uppnås 
 • Se till att projektets genomförande präglas av öppenhet, kreativitet, tillit, samverkan och tydlighet samt att förutsättningar för ett framgångsrikt projekt säkerställs 
 • Utveckla och upprätthålla projektets organisation och säkerställa att erforderliga resurser finns i varje led 
 • Se till att projektets samtliga funktioner bemannas med personer som har högsta kompetens och förmåga att samverka 
 • Vara ordförande vid styrgruppsmöten, projektgruppsmöten och kontraktsmöten 

 

Varför Bilia? 

Bilia är en trevlig och väletablerad arbetsgivare. Medarbetarundersökningarna visar goda resultat och personalen trivs. Tjänsten som projektledare är ny och projektledaren kommer att vara en av nyckelpersonerna för att Bilia ska kunna möta de krav som ställs på ändamålsenliga fastigheter i ett växande bolag. Bilia är fastighetsägare till delar av fastigheterna som anläggningarna (bilhallar, verkstäder, drivmedelsstationer) är placerade i. Beställarna är också kollegor och som projektledare skapar man en nära och långsiktig relation med dessa personer. Som projektledare blir man också en del av en ny, spännande bransch, som inte är bygg- eller fastighetsbranschen, samt något av en specialist inom sitt område. Din placering kan vara antingen på Bilia Haga Norra eller Bilia Segeltorp. 

 

Profil 

Vi söker dig som har en kunskapsnivå motsvarande ingenjörsutbildning, via utbildning alternativt förvärvad genom yrkeserfarenhet.  

Du har ett antal års erfarenhet av liknande roller, byggprojektledare och/eller plats-/produktionschef, troligen från ett professionellt entreprenadbolag och/eller från konsultfirma. 

Du har erfarenhet av upphandlingar och du förstår projektekonomi. 

Som person är du engagerad och ansvarstagande. Du är trygg i dig själv och lösningsfokuserad. 

I beställarrollen är du tydlig mot upphandlade konsulter och entreprenörer. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att leda andra.  

Du är serviceinriktad med goda kommunikativa egenskaper. Är affärs- och kundorienterad, målinriktad med stark drivkraft. 

 

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Bilia med A-Search.  

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Helen Hafström, 073-035 02 21, helen.hafstrom@asearch.se eller researcher Alexandra Fristedt, 073-441 17 77, alexandra.fristedt@asearch.se 

Vi tillämpar löpande urval och vill därför gärna ha din ansökan redan idag.  

Välkommen med din ansökan!  

 

 

Kontakt
Helen Hafström

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor


Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.