Markona är ett av Sveriges 10 största mark- och anläggningsföretag med kontor i Uppsala och Enköping. Vi är ett familjeägt företag som idag omsätter mer än en halv miljard. Vår arbetsstyrka består av 200 engagerade och professionella medarbetare som tillsammans utför uppdrag för både offentlig sektor och privata företag. Handlingskraft är vår enande styrka och vi vill vara en attraktiv och familjär arbetsplats där alla medarbetares arbetsuppgifter är lika mycket värda. Med den målsättningen vill vi fortsätta att växa Bolaget bedriver verksamhet inom:

 • Markentreprenad
 • Asfaltering
 • Asfaltverk
 • Vinterunderhållning
 • Bergtäkt

Hos Markona finns det även erfarenhet av att utföra entreprenader inom grundläggning, VA-arbeten, infrastrukturarbeten, dagvattenhantering, grovplanering och finplanering.

Vår kalkylavdelnings uppgift är att arbeta mot att vi vinner upphandlingar och anbud. Våra kalkylatorer och entreprenadingenjörer stöttar sedan produktionen i uppstarten av de projekt som vi har räknat hem. Vi arbetar med såväl mindre anbud som större totalentreprenader och i anbudsskedet upprättar vi ett anbudsunderlag genom inläsning, uppmätning, mängdberäkning samt sammanställning av material- och entreprenörsofferter.

Tjänstebeskrivning

I rollen som entreprenadingenjör/Kalkylator följer man projekten från anbudsförfrågan till byggstart och arbetar med anbudsframtagning som bland annat kan omfatta mängdberäkning, prissättning, tidssättning, bedömning av kapaciteter, val av arbetsutförande och inta prisförfrågningar. Arbetet består även att i tid ”paketera” anbudet på av beställaren ombesörja att det lämnas på angivet sätt. Hos Markona har du rörlighet i rollen som entreprenadingenjör/kalkylator där du får möjlighet till variation beroende på projekt.

Detta innebär bland att:

 • Arbeta i anbudsprocessen och utföra kalkylarbete för beslutande
 • Anbudsförfrågningar
 • Inhämta kunskap om referensprojekt
 • Hålla sig informerad om aktuella priser på produkter, material och tjänster
 • Omarbetning av anbudskalkyler till kontraktskalkyler
 • Efter vunnen upphandling bistå arbetschefen och platschefen med planering och
 • beredning inför produktionsstart
 • Under kalkylarbetet genomföra riskanalys med avseende på teknik, miljö och
 • arbetsmiljö, samt alla andra risker identifierade i förfrågan
 • Granska inkomna offerter/avtalsförslag med tanke på särskilda faktorer som kan
 • vara av betydelse för anbudsförberedelsen

Kompetens/Erfarenhet

Vi ser gärna att du har erfarenhet av kalkylarbete sedan tidigare, antingen som kalkylator eller från annan roll inom bygg eller anläggningsbranschen.Du har god datavana och det är en stor fördel om du sedan tidigare har arbetat i kalkylprogrammet Bidcon.

Som person

Vi söker dig som är strukturerad och gillar när det är ordning och reda. Du trivs med många kontaktytor eftersom rollen ställer krav på god kommunikation med övrig produktion, inköp, entreprenadingenjörer med flera.

Möjligheter hos Markona

Hos Markona är det hög personaltrivsel och man tar hand om dig på ett bra sätt som nyanställd i bolaget. Bolaget arbetar mycket efter rätt rutiner där du som anställd tillåts ha ett entreprenöriellt tänk där du får möjlighet att bidra med din kunskap och dina idéer.

Ansökan

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Ellinor Dam på A-Search, 0708-468856 alternativt via ellinor.dam@asearch.se.

Kontakt
Ellinor Dam

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor


Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.