Arbetsbeskrivning

Om företaget:
Bolaget är ett av Sveriges 10 största mark- och anläggningsföretag och finns med kontor i Uppsala och Enköping.

Bolaget bedriver verksamhet inom:

 • Markentreprenad
 • Asfaltering
 • Asfaltverk
 • Vinterunderhållning
 • Bergtäkt

Man har även erfarenhet av att utföra entreprenader med grundläggning, VA-arbeten, infrastrukturarbeten, dagvattenhantering, grovplanering och finplanering.

Om rollen:
I rollen som Kalkylator följer man projekten från anbudsförfrågan till byggstart och arbetar med anbudsframtagning som bland annat kan omfatta mängdberäkning, prissättning, tidssättning, bedömning av kapaciteter, val av arbetsutförande och inta prisförfrågningar. Arbetet består även att i tid ”paketera” anbudet på av beställaren ombesörja att det lämnas på angivet sätt.

Detta innebär bland att:

 • Arbeta i anbudsprocessen och utföra kalkylarbete för beslutande
 • anbudsförfrågningar
 • Inhämta kunskap om referensprojekt
 • Hålla sig informerad om aktuella priser på produkter, material och tjänster
 • Omarbetning av anbudskalkyler till kontraktskalkyler
 • Efter vunnen upphandling bistå arbetschefen och platschefen med planering och
 • beredning inför produktionsstart
 • Under kalkylarbetet genomföra riskanalys med avseende på teknik, miljö och
 • arbetsmiljö, samt alla andra risker identifierade i förfrågan
 • Granska inkomna offerter/avtalsförslag med tanke på särskilda faktorer som kan
 • vara av betydelse för anbudsförberedelsen

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Kontakt
Sara Enander

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor


Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.