Kort om företaget:Företaget är ett av de större arkitektkontoren i Norden med 14 kontor i Norge, Sverige och Danmark. Företaget bedriver tjänster inom byggnads-, inrednings- och landskapsarkitektur, stadsbyggnad, tillgänglighet, beskrivning samt projekt- och byggledning. Man arbetar inom samhällets samtliga områden, men med tyngdpunkt på avancerad vård, skolor, högskolor, bostäder, kontor, laboratorier, inredning och stadsbyggnad.

Denna rekrytering avser en gruppchef till bostad- och infragruppen med placering i Stockholm.

Kort om tjänsten:Som gruppchef arbetar du dels i projekt som uppdragsledare och dels med att leda, utveckla och stötta andra arkitekter i sin personliga yrkesutveckling. Du har personalansvar för ca 15 medarbetare (arkitekter och ingenjörer) och ansvarar för och samordnar resursplaneringen inom gruppen och med kontorets övriga gruppchefer. Då gruppen inte är en egen resultatenhet kan personal i gruppen även jobba i andra projekt inom kontoret och ibland även åt/på andra kontor i koncernen. Som gruppchef har du fortfarande ansvar för att följa och stötta dina medarbetare, även utanför gruppens projekt.

En viktig del i rollen som gruppchef är också ett kundansvar som innebär aktiv nykundsbearbetning i syfte att öka antal projekt och att bygga upp en stark portfölj inom framförallt bostadssektorn.

I bostad- och infrastrukturgruppen har man under året tävlat en hel del, framförallt i s k markanvisningstävlingar inom bostadssektorn.

Som gruppchef ingår du i Stockholmskontorets ledningsgrupp och förväntas vara delaktig i att driva kontorets strategiska arbete framåt, helhetssyn är därför en viktig egenskap.

Arbetsuppgifter:

  • Arbeta med tidiga skeden, projektering och uppföljning i projekten speciellt inom bostadsprojekt, företrädesvis som uppdragsansvarig
  • Leda andra arkitekter i gestaltningsarbete inkl tävlingar
  • Resursplanera alla medarbetare i gruppen och samordna med övriga gruppchefer så att helheten för kontoret blir så bra som möjligt
  • Stötta gruppens medlemmar, såväl äldre som yngre i det dagliga arbetet
  • Hålla utvecklingssamtal och lönesamtal med gruppmedlemmar
  • Vara aktiv i ackvisitionsarbetet och omvärldsbevakning för sektorn.
  • Vara aktiv i Stockholms ledningsgrupp

Urval och intervjuer kommer ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Sara Enander

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.