Om företaget:Företaget är ett av Sveriges 10 största arkitektkontor och finns med kontor i Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Man utgår från sina kärnvärden som är människan, platsen och formen med det centrala i affärsidén att:

 • utföra högkvalitativt arkitektarbete med spets för sina kunder.
 • skapa arkitektur med värde över tid.
 • skapa stark form där varje plats är unik och med människan i fokus.
 • I verksamheten att i en kreativ process skapa och utveckla arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.

Kontoret i Stockholm startades hösten 2013 och man är idag 30 arkitekter med kompetens inom stadsutveckling, handel, kontor, bostäder och landskap. Projekten finns inom Sverige och fokuserar på samspelet mellan stad, hus och landskap.

Man är expansiva och som ett led i att möta marknadens efterfrågan behöver man stärka sitt team med en uppdragsledande arkitekt inom stadsbyggnad till Stockholmskontoret.

Inom stadsbyggnad arbetar man ofta i nära samarbete med husbyggnad och landskap för att skapa helhetsmiljöer. Man samarbetar ofta med kontoret i Malmö och deras stadsbyggnadsgrupp vilket ger utökad möjlighet till varierande och allsidiga uppdrag under olika förutsättningar. Man arbetar med samtliga delar inom stadsbyggnadsfältet; gestaltning av områden, översiktlig planering, detaljplanering, gestaltningsprogram och processledning.

Stadsbyggnad ingår i husgruppen på Stockholmskontoret, där man i dagsläget är 2 arkitekter som arbetar med stadsbyggnad och ett tiotal arkitekter som arbetar kombinerat med husbyggnad, landskapsarkitektur och stadsbyggnad.

Man deltar ofta i tävlingar, i team mellan kompetenser och med de övriga kontoren.

Om rollen:I rollen som uppdragsansvarig arkitekt har man det övergripande ansvaret för att leda uppdragen framåt mot fastställda mål. Man ansvarar för uppdraget mot kund såväl tekniskt som gestaltnings- och affärsmässigt. Uppdragsansvarig ska även aktivt etablera och utveckla långsiktiga relationer med kund och i syfte att öka antalet uppdrag åt sig och andra medarbetare. Vidare arbetar uppdragsansvarig regelbundet för externa kunder.

Detta innebär bland annat:

 • Starta, formulera och ta in uppdragets förutsättningar
 • Övergripande arbetsledning och planering av tilldelade resurser i projektet
 • På uppdrag av ledningen vara ansvarig för uppdragsekonomi och uppdragsbudget
 • Ansvar för framtagande av anbud, offerter och uppdragskontrakt
 • Slutgranska utfört arbete och leverera till kund
 • Verka som specialistfunktion
 • Formulera utveckling av arkitektur-/specialistkunskap inom företaget
 • Delta i tävlingar

Budget- och/eller personalansvar
Ekonomiskt och personalledande ansvar inom ramen för projekten

Rapporterar till
Kontorschefen för Stockholmskontoret

Resor i tjänsten
Resor kan förekomma i tjänsten i mindre omfattning. Det är främst interna resor till Malmökontoret respektive resor till projektmöten utanför Stockholm.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Sara Enander

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.