Principer för datasekretess

Bolagsgruppen värnar och respektera din integritet. Vi har en integritetspolicy som beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in, hur vi använder denna information, med vilka vi delar den samt de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information.

Bolagets integritetspolicy

”De uppgifter som du uppger i din ansökan lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din ansökan och matcha ditt CV med de rekryteringsuppdrag som vi är involverade i. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. Vill du veta mer om PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se. Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ingen registrering ske utan personens medgivande. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras så måste du markera kryssrutan för godkännande innan du skickar in din ansökan”

Information om GDPR

Vad är GDPR? GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation som träder i kraft 25 maj 2018 vars mål är att skydda medborgares personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordningen kommer att påverka alla organisationer som antingen är baserade på eller bedriver verksamhet inom EU. Förordningen kommer att ge individer större rättigheter och kontroll över sina uppgifter med hjälp av samtycke samt befogenhet att få tillgång till, rätta till eller radera information som hålls och rätten att bli informerad.

Att skydda och skydda vår kunds och kandidatens personuppgifter är en grundläggande del av vår affärsverksamhet. Bolagsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp som är fullt engagerade för att säkerställa överensstämmelse i enlighet med bestämmelserna i den nya förordningen.

De åtgärder som vi för närvarande utför omfattar bland annat;

  • Implementera ett GDPR-kompatibelt affärssystem
  • Ökad IT-säkerhet med ytterligare dataförlustförebyggande
  • Granskar alla våra processer och anpassar efter behov
  • Granska alla personuppgifter lagrade i våra rekryteringssystem
  • Uppdatering av sekretesspolicy och allmänna villkor

Eftersom det kommer att bli några justeringar av våra nuvarande processer, kommer du sannolikt att märka förändringar i hur vi kommunicerar personuppgifter med dig i framtiden. Dessutom kan vi behöva uppdatera avtal eller be om ditt samtycke att lagra dina personuppgifter för rekrytering.

Vid frågor, kontakta oss på it@asearch.se

Vår historia

A-Search är en sammanslagning av Human Search HS AB och A-Search AB.

Läs mer

För kandidater

Här hittar du alla aktuella uppdrag som vi hjälper våra kunder med för tillfället

Kontakta oss

Visa alla kontor

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att ifyllda uppgifter skickas via e-post samt att vi lagrar dessa uppgifter i enlighet med våra principer för datasekretess.